آرشیو دسته‌بندی: روش مطالعه

روش مطالعه دورس کنکور نظام قدیم و نظام جدید

روش مطالعه ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، زیست ، عربی ، هندسه ، زبان ، ادبیات فارسی

روش ها کاربردی در مطالعه و رسیدن به هدف و رتبه خوب در کنکور و المپیاد های ایران

مطالعه منظم تمامی دروس پایه های تحصیلی و کاربردی

آماده کردن برای شرکت در المپیاد های بین المللی و داخلی و آزمون های سازمان سنجش

روش های تمرکز بیشتر در دروس و خواندن کاربردی همه مطالب و استفاده از تمام هوش

مفهومی خواندن یعنی هر جمله را با دقت بخوانید

اگر مطلبی را خوب بفهمید و یاد بگیرید می توانید آن را به زبان خودتان بیان کنیدو به پرسش های آن پاسخ دهید.خودتان را به جای طراحبگذارید و از آن مطلب سوال طرح کنید.آن را تجزیه و تحلیل کنید و نموداری ازطبقه بندی مطالب رسم کنید